Poszukujemy obiektów na Wystawę!

Poszukujemy obiektów na Wystawę!

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana wraz z Muzeum Historii Kielc przygotowują wystawę z okazji jubileuszu 50-lecia Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Poszukujemy obiektów związanych z tym wydarzeniem.

Festiwal Harcerski, po raz pierwszy zorganizowany w Kielcach w 1974 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych Kielc i regionu Gór Świętokrzyskich. Jest to także wydarzenie o znaczącym wkładzie w kulturę narodową –  wychował kilka generacji Polek i Polaków oraz stworzył możliwość artystycznego i kulturalnego rozwoju młodych ludzi.

Obecnie poszukujemy obiektów które zostaną włączone do wystawy. Ogromną wartość stanowią dla nas wszelkie artefakty bezpośrednio związane lub nawiązujące do historii Festiwalu Harcerskiego, dzięki którym będziemy mogli opowiedzieć jego historię. W obszarze naszych zainteresowań znajdują różnorodne przedmioty, materiały prasowe, fotografie, dokumenty – listy, pocztówki, karty pocztowe – druki ulotne, takie jak plakaty, ulotki, afisze, programy, broszury. Poszukujemy także kostiumów scenicznych, rekwizytów, transparentów, flag i innych przedmiotów wykorzystywanych podczas minionych edycji Festiwalu. Interesują nas również przedmioty związane z symbolem Festiwalu – wiatraczkiem.

Osoby zainteresowane przekazaniem obiektów prosimy są o przesłanie drogą elektroniczną – na adres wystawa@wiatraczek.pl – podpisanego skanu Propozycji Przekazania wraz z poglądowymi fotografiami. Z właścicielami obiektów, które zostaną zaakceptowane przez kuratora wystawy, będziemy kontaktować się w celu uzgodnienia  szczegółów przekazania. Obiekty można również dostarczyć osobiście do siedziby ZHP Chorągwi Kieleckiej – ul. Pańska 1A w Kielcach. W przypadku fotografii historycznych prosimy o dodanie opisów z informacjami o osobach znajdujących się na zdjęciach.

Pozyskujemy obiekty wyłącznie w drodze wypożyczenia lub darowizny.

Szczegółowe informacje na temat procedury przyjmowania obiektów dostępne są pod adresem wiatraczek.pl/wystawa. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie obiektów: wystawa@wiatraczek.pl