Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego pozyskuje obiekty na wystawę  50. Jubileuszowego Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2023 w drodze darów oraz depozytów.

Etapy przyjmowania obiektów:

Osoby zainteresowane przekazaniem obiektów na wystawę 50. Jubileuszowego Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2023 prosimy o przesłanie drogą elektroniczną – na adres wystawa@wiatraczek.pl – podpisanego skanu Propozycji Przekazania wraz z poglądowymi fotografiami.

Obiekty można również przynieść osobiście do siedziby ZHP Chorągwi Kieleckiej, w wyniku czego zostaną one przyjęte z pominięciem konieczności przesyłania Propozycji Przekazania. W siedzibie ZHP Chorągwi Kieleckiej zostanie sporządzony Protokół Przyjęcia do Rozpoznania. Uprzejmie informujemy, że Protokół Przyjęcia do Rozpoznania dokumentuje jedynie wpłynięcie obiektu do budynku ZHP Chorągwi Kieleckiej oraz rozpoczyna procedurę, zgodnie z którą ZHP Chorągiew Kielecka ma prawo uznać, że nie przyjmuje obiektu na wystawę.

Obiekty stanowiące zakres Propozycji Przekazania – rozpatrzonej pozytywnie – są przyjmowane na wystawę na podstawie Protokołu Przyjęcia do Rozpoznania.  Obiekty nie zakwalifikowane do wystawy zostają zwrócone na podstawie Protokołu Przyjęcia do Rozpoznania.

Wernisaż wystawy, organizowanej wspólnie z Muzeum Historii Kielc, odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 roku w siedzibie muzeum. Ekspozycję będzie można zwiedzać do końca września.

kontakt ws. przyjmowania obiektów:

pwd. Martyna Pauli

wystawa@wiatraczek.pl

Klauzula RODO
Żal. 1. Propozycja przekazania obiektów
Zal. 2a. Protokół przyjęcia do rozpoznania obiektów – darowizna
Zal. 2b. Protokół przyjęcia do rozpoznania obiektów – wypożyczenie