Konsultanci artystyczni 2018 – FOLKOR

Konsultanci artystyczni 2018 – FOLKOR

Zofia Czechlewska – mgr sztuki, choreograf, tancerka-solistka, pedagog. W latach (1981-2011) tancerka solistka, wieloletnia asystentka kierownika baletu w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, od 2009-2011 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika baletu. W latach 2006-2011 pedagog tańców narodowych i ludowych przy Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie oraz w ramach całorocznych warsztatów odbywających się w Koszęcinie siedzibie Z.P i T „Śląsk” im. St. Hadyny. Obecnie choreograf i pedagog Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2009-2014 reżyser koncertów Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w Katowicach. Założycielka Szkoły Tańców Polskich – http://www.zofiaczechlewska.pl/